HEALING TOUCH

Föreläsning om Healing Touch

13 mars 2020 håller David Rabinowitsch en föreläsning
om healing Touch i Mariestad. David är professor, lärare
och sjuksköterska och har många års erfarenhet av healing
och dess positiva kraft och energi. David bor och arbetar i
New york och föreläsningen är på mycket lättbegriplig
engelska och han förstår dessutom en hel del svenska.
Ifall någon inte skulle förstå så finns möjlighet till tolkning.

Kostnad 50 kr Ingår fika som betalas på plats
eller via bankgiro 5975-4887


Adress:
Nygatan 17 Mariestad

David Rabinowitsch från USA
Holistisk Sjuksköterska, lärare i Healing Touch som också utbildar oss i sverige, bl.a.mig och kommer till oss i Sverige när det finns möjlighet.

Nivå 3- fortsättning

Det är en sak att veta hur man målar och en helt annan att vara konstnär. Nivå 3 kommer att förändra ditt utövande från att vara ett tekniskt kunnande till att bli en målarduk av helande energi och förhöjer dina energisinnens färgpalett. Din upplevelse av livet runt omkring dig kommer att expanderas och kursen kommer att skapa en djupare känsla för det heliga rummet och för de personers välbefinnande som uppsöker dig för att få Healing Touch-behandling.


Denna kurs fokuserar på din utveckling som healer genom egenvård och övningar att göra som förberedelser inför behandling. Förutom detta kommer du också att lära ett antal nya tekniker som kkommer att öka din förståelse av det mänskliga energifältet och hur det minifesterar sig i den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga kroppen.


Nivå 3 är för personer som önskar uppnå mer djupgående skicklighet i Healing Touch och som fullföljt och godkänts på Nivå 1 och 2.


Investering för nivå 3 år 2700kr Om du är medlem får du 200kr i rabatt för varje kurs du går. Det gäller 1 år efter inbetald medlemsavgift.
Kursavgiften betalas in på bankgiro 5975-4887.


Skicka din anmälan till kurser@healingtouch.se

Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adress, epostadress och vilken kurs du önskar anmäla dig till.

Nivå 1 - Nybörjare

Att delta i en nivå 1-kurs i Healing Touch är ett personligt äventyr in i ditt hjärta och din själ! Den inbjuder dig att undersöka och upptäcka vem du är, vad du tror på och vad du faktiskt kan göra med dina händer för att underlätta en helande respons i andra människor.


Nivå 1 består av minst 15 timmar undervisning, både praktik och teori, som ger alla oberoende av bakgrund en möjlighet att delta. Man tar tillvara på tidigare erfarenheter och får ytterligare utveckla sin förmåga i energibaserad behandling. En stark hängivenhet till personlig utveckling och till holistiska hälsoprinciper önskas.


Kursen är avsedd för personer som vill kunna öka välbefinnandet hos människor de bryr sig om och sig själva, genom att använda energiberöringens gåva. Genom att lära dig Healing Touch kan du erbjuda lindring och lättnad när inget annat verkar hjälpa. Du kommer att förfoga över en gåva som kan ändra ditt och andras liv och som du kan ge om och om igen när du väl har lärt dig de lätta steg och tekniker som stödjer hälsan och underlättar helandeprocessen.

            Din investering är 2700kr:-. Medlemmar får 200kr i  rabatt! Kursavgiften kan betalas in på bankgiro 5975-4887.

Vad är Healing Touch?


Healing Touch är en komplementär/integrativ energibalansering som kan användas tillsammans med den traditionella skolmedicinen eller som en egen behandling. Med lätt beröring eller med händerna en bit från kroppen, hjälper terapeuten klienten/patienten att balansera det fysiska, psykiska, emotionella och andliga välbefinnandet.


Healing Touch arbetar med energifälten för att stödja individens egen naturliga läkningsförmåga och tar hänsyn till/samverkar med den traditionella skolmedicinen.


Healing Touch ska betraktas som ett komplement till sjukvård, inte i stället för!