HEALING TOUCH

Vad är Healing Touch?


Healing Touch är en komplementär/integrativ energibalansering som kan användas tillsammans med den traditionella skolmedicinen eller som en egen behandling. Med lätt beröring eller med händerna en bit från kroppen, hjälper terapeuten klienten/patienten att balansera det fysiska, psykiska, emotionella och andliga välbefinnandet.


Healing Touch arbetar med energifälten för att stödja individens egen naturliga läkningsförmåga och tar hänsyn till/samverkar med den traditionella skolmedicinen.


Healing Touch ska betraktas som ett komplement till sjukvård, inte i stället för!